Skip to main content

ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ କୃଷି, ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ୫ କୋଟି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି | ଓଡିଶାର ୧୨.୬ L କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏବଂ ୧.୭୫ L କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା | ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ସହିତ ବିସ୍ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଏହା

କୃଷି ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ କୃଷି, ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ୫ କୋଟି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି | ଓଡିଶାର ୧୨.୬ L କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏବଂ ୧.୭୫ L କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା | ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ସହିତ ବିସ୍ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଏହା

ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ କୃଷି, ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ୫ କୋଟି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି |  ଓଡିଶାର ୧୨.୬ L କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏବଂ ୧.୭୫ L କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା | ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ସହିତ ବିସ୍ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି |