Skip to main content

ନୀତି ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ

କୃଷି ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

ନୀତି ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ

Sr. No. Title Details/Download
1 ସମୃଦ୍ଧି- କୃଷି ନୀତି ୨୦୨୦ ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସାରାଂଶ Download(1.01 MB)ସମୃଦ୍ଧି- କୃଷି ନୀତି ୨୦୨୦ ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସାରାଂଶ
2 ସମୃଦ୍ଧି- କୃଷି ନୀତି ୨୦୨୦ Download(5.03 MB)ସମୃଦ୍ଧି- କୃଷି ନୀତି ୨୦୨୦
3 ଓଡିଶାର ଏଫପିଓ ନୀତି, ୨୦୧୮ Download(569.1 KB)ଓଡିଶାର ଏଫପିଓ ନୀତି, ୨୦୧୮
4 ଓଡିଶା ଜୈବିକ କୃଷି ନୀତି ୨୦୧୮ Download(239.48 KB)ଓଡିଶା ଜୈବିକ କୃଷି ନୀତି ୨୦୧୮