Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

Soil Conservation and Watershed Development

କୃଷି ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

Soil Conservation and Watershed Development

Sr. No. Title Details/Download
1 ଫାର୍ମ ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ Download(1.11 MB)ଫାର୍ମ ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
2 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ- ପିକେଭିୱାଇ Download(18.24 MB)ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ- ପିକେଭିୱାଇ
3 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ- ୨୦୨୧-୨୨ ପାଇଁ ଏସଏମଏଏଫ Download(125.57 KB)ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ- ୨୦୨୧-୨୨ ପାଇଁ ଏସଏମଏଏଫ
4 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ- ଆରକେଭିୱାଇ Download(4.12 MB)ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ- ଆରକେଭିୱାଇ
5 ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା- ଏନଏମଏସଏ Download(6.08 MB)ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା- ଏନଏମଏସଏ
6 ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାୟୀ ଯୋଜନା (ପିଏମକେଏସୱାଇ) Download(146.35 KB)ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାୟୀ ଯୋଜନା (ପିଏମକେଏସୱାଇ)
7 ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ (ଆରଏଡି) Download(102.39 KB)ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ (ଆରଏଡି)
8 ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା (ଆରକେଭିୱାଇ) Download(70.36 KB)ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା (ଆରକେଭିୱାଇ)
9 ଫାର୍ମ ପୋଖରୀ Download(144.3 KB)ଫାର୍ମ ପୋଖରୀ
10 ଫାର୍ମ ପୋଖରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ Download(2.42 MB)ଫାର୍ମ ପୋଖରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ