Skip to main content

ପରିପତ୍ର ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ

କୃଷି ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

ପରିପତ୍ର ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ

Sr. No. Title Letter Number Date Details/Download
1 ଏଡିଓ ଏବଂ ଡିଡିଏ ପଦବୀରେ ବିଏଓ ର ପଦୋନ୍ନତି ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ନଂ ୮୪୮୪ ତାରିଖ ୨୭.୪.୨୦୨୧) ୮୪୮୪ 04/07/2021 - 07/22/2021 Download(526.25 KB)ଏଡିଓ ଏବଂ ଡିଡିଏ ପଦବୀରେ ବିଏଓ ର ପଦୋନ୍ନତି ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ନଂ ୮୪୮୪ ତାରିଖ ୨୭.୪.୨୦୨୧)