Skip to main content

ସଫଳତାର କାହାଣୀ

କୃଷି ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

ସଫଳତାର କାହାଣୀ

Sr. No. Title Details/Download
1 ଫାର୍ମ ପୋଖରୀ ସଫଳତାର କାହାଣୀ Download(589.7 KB)ଫାର୍ମ ପୋଖରୀ ସଫଳତାର କାହାଣୀ
2 କେନ୍ଦୁଝର Download(336.31 KB)କେନ୍ଦୁଝର
3 ସଫଳତା କାହାଣୀ ଫାର୍ମ ପୋଖରୀ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ Download(378.2 KB)ସଫଳତା କାହାଣୀ ଫାର୍ମ ପୋଖରୀ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ
4 ସଫଳତା କାହାଣୀ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ Download(212.63 KB)ସଫଳତା କାହାଣୀ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ
5 ସଫଳତାର କାହାଣୀ ବିଜିଆରଇଆଇ-୨୦୨୦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ Download(1.18 MB)ସଫଳତାର କାହାଣୀ ବିଜିଆରଇଆଇ-୨୦୨୦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ
6 ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଏନ Download(1005.88 KB)ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଏନ
7 ଫାର୍ମ ପୋଖରୀ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ Download(734.49 KB)ଫାର୍ମ ପୋଖରୀ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ
8 ଫାର୍ମ ପୋଖରୀ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାୟକର ସଫଳତାର କାହାଣୀ Download(542.81 KB)ଫାର୍ମ ପୋଖରୀ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାୟକର ସଫଳତାର କାହାଣୀ
9 ଏମ. ବେହେରା, ତିହିଡି ଙ୍କ ସଫଳ କାହାଣୀ Download(466.26 KB)ଏମ. ବେହେରା, ତିହିଡି ଙ୍କ ସଫଳ କାହାଣୀ
10 ନରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତିଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ Download(608.22 KB)ନରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତିଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ
11 ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ Download(569.21 KB)ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ
12 ସଫଳତା କାହାଣୀ ଫାର୍ମ ପୋଖରୀ ୨୮.୫.୨୧ Download(413.61 KB)ସଫଳତା କାହାଣୀ ଫାର୍ମ ପୋଖରୀ ୨୮.୫.୨୧
13 ସୁନ୍ଦରଗଡ Download(473.77 KB)ସୁନ୍ଦରଗଡ