Skip to main content

ଆର୍କାଇଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ |

କୃଷି ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

ଆର୍କାଇଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ |

News
Sr. No. Title Details/Download Publish Date
1 ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ କୃଷି, ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ୫ କୋଟି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି | ଓଡିଶାର ୧୨.୬ L କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏବଂ ୧.୭୫ L କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା | ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ସହିତ ବିସ୍ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଏହା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ 12/05/2021