Skip to main content

Archive Tenders

କୃଷି ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

Archive Tenders

Archive Tenders
Sr. No. Title Start Date End Date Tender Reference No. Details/Download Other Documents
1 ଆରଏଫପି ଉପରେ କରିଜେନ୍ଡମ 13-06-2022 20-06-2022 Download(312.28 KB)ଆରଏଫପି ଉପରେ କରିଜେନ୍ଡମ
2 ଆଇଇସି ରଣନୀତି ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ମିଡିଆ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ପାଇଁ ଆରଏଫପି 27-05-2022 03-06-2022 877 Download(3.63 MB)ଆଇଇସି ରଣନୀତି ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ମିଡିଆ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ପାଇଁ ଆରଏଫପି 877.PDF
3 କୃଷି-ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରୋମୋସନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଟିମ୍ (ଏପିଟିଟି) ର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିର ଚୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ 05-04-2022 30-04-2022 1813 /APICOL Download(1.17 MB)କୃଷି-ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରୋମୋସନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଟିମ୍ (ଏପିଟିଟି) ର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିର ଚୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ
4 ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 31-03-2022 02-04-2022 1423/IMAGE, Download(372.46 KB)ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
5 ଇପିକଲରେ ଏପିପିଟିଟି ପାଇଁ ଆରଏଫପି ଉପରେ କର୍ରିଯେଣ୍ଡମ୍ ନୋଟିସ୍ 23-03-2022 31-03-2022 Download(110.68 KB)ଇପିକଲରେ ଏପିପିଟିଟି ପାଇଁ ଆରଏଫପି ଉପରେ କର୍ରିଯେଣ୍ଡମ୍ ନୋଟିସ୍
6 କରିଜେଣ୍ଡମ ଏବଂ ଅଡ୍ଡେନଡମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 28-02-2022 02-04-2022 No._784 /IMAGE, Download(491.92 KB)କରିଜେଣ୍ଡମ ଏବଂ ଅଡ୍ଡେନଡମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
7 ଇପିକଲ ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ (ପିଏମୟୁ) ମୋଡରେ ଏଗ୍ରି-ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଟିମ୍ (ଆପ୍ଟ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ (ଆରଏଫପି) ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ 23-02-2022 17-03-2022 No.800/APICOL Download(1.91 MB)ଇପିକଲ ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ (ପିଏମୟୁ) ମୋଡରେ ଏଗ୍ରି-ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଟିମ୍ (ଆପ୍ଟ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ (ଆରଏଫପି) ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ
8 ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ (ପିଏମୟୁ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ - କୃଷି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ର ପୁନଃନବୀକରଣ (ଆରକେଭିୱାଇ-ରଫତାର) ଯୋଜନା ପାଇଁ ଦରମା ପଦ୍ଧତି | 23-02-2022 17-03-2022 No.561/IMAGE Download(1.96 MB)ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ (ପିଏମୟୁ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ - କୃଷି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ର ପୁନଃନବୀକରଣ (ଆରକେଭିୱାଇ-ରଫତାର) ଯୋଜନା ପାଇଁ ଦରମା ପଦ୍ଧତି |
9 ଭୋଜନାଳୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 'ଇ' ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ୍ ଏବଂ ଆରଏଫପି, କୃଷି ଭବନ ୨୧.୦୫.୨୦୨୧ ତାରିଖ 21-05-2021 21-05-2021 Download(811.78 KB)ଭୋଜନାଳୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 'ଇ' ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ୍ ଏବଂ ଆରଏଫପି, କୃଷି ଭବନ ୨୧.୦୫.୨୦୨୧ ତାରିଖ
10 ଛତାବଟ, ଟିଟିଲାଗଡ, ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପ୍ୟାକ୍ ହାଉସ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ପାଇଁ ଆରଏଫପି ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ପ୍ରକାଶନ 03-11-2020 21-12-2020 Download(2 MB)ଛତାବଟ, ଟିଟିଲାଗଡ, ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପ୍ୟାକ୍ ହାଉସ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ପାଇଁ ଆରଏଫପି ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ପ୍ରକାଶନ