Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Archive Advertisement

କୃଷି ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

Archive Advertisement

Advertisement
Sr. No. Subject Date Details/Download
1 ଏପିଟିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ପାଇଁ ଆରଏଫପି 08/03/2022 Download(1.11 MB)ଏପିଟିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ପାଇଁ ଆରଏଫପି
2 ଇପିକଲ ରେ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିମ (ଇପିପିଟି) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ପାଇଁ ଆୱାରିଫଂପି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ; 08/03/2022 Download(2.17 MB)ଇପିକଲ ରେ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିମ (ଇପିପିଟି) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ପାଇଁ ଆୱାରିଫଂପି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ;
3 "ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଚିହ୍ନିତ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ" ପାଇଁ ଆରଏଫପି ର ପ୍ରକାଶନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି-୨ 25/02/2022 Download(618.09 KB)"ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଚିହ୍ନିତ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ" ପାଇଁ ଆରଏଫପି ର ପ୍ରକାଶନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି-୨
4 "ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଚିହ୍ନିତ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ" ପାଇଁ ଆରଏଫପି ର ପ୍ରକାଶନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି-୨ 25/02/2022 Download(175.94 KB)"ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଚିହ୍ନିତ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ" ପାଇଁ ଆରଏଫପି ର ପ୍ରକାଶନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି-୨
5 କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗରେ ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଯୋଗଦାନ 25/02/2022 Download(731.25 KB)କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗରେ ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଯୋଗଦାନ
6 ଜିଇଏଫ ଓଡିଶାରେ ସବୁଜ କୃଷି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସହାୟତା ପାଇଁଏଫଏଓ ଅଧୀନରେ ଜିଏଲଆଇୟୁ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଲି ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପିଆଇ 18/01/2022 Download(3.3 MB)ଜିଇଏଫ ଓଡିଶାରେ ସବୁଜ କୃଷି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସହାୟତା ପାଇଁଏଫଏଓ ଅଧୀନରେ ଜିଏଲଆଇୟୁ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଲି ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପିଆଇ
7 ଏଫୱାଇ ୨୦୨୧-୨୨ ଏବଂ ୨୦୨୨-୨୩ ପାଇଁ ଇପିକଲ ରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆରଏଫପି 05/01/2022 Download(2.67 MB)ଏଫୱାଇ ୨୦୨୧-୨୨ ଏବଂ ୨୦୨୨-୨୩ ପାଇଁ ଇପିକଲ ରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆରଏଫପି
8 ଓଡିଶାରେ ସବୁଜ କୃଷି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏଫଏକିଉ - ଜିଇଏଫ ଅଧୀନରେ ଜିଏଲଆଇୟୁ ସ୍ତରରେ କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ (ସିଆରପି) ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପିଆଇ 29/12/2021 Download(8.79 MB)ଓଡିଶାରେ ସବୁଜ କୃଷି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏଫଏକିଉ - ଜିଇଏଫ ଅଧୀନରେ ଜିଏଲଆଇୟୁ ସ୍ତରରେ କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ (ସିଆରପି) ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପିଆଇ
9 ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲା (ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି) ରେ ଓଡିଶାରେ ଏସପିପିଏଫ୍ ଅଧୀନରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ସୁବିଧାକାରୀ ଏଜେନ୍ସିର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଇଓଆଇ 10/12/2021 Download(975.83 KB)ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲା (ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି) ରେ ଓଡିଶାରେ ଏସପିପିଏଫ୍ ଅଧୀନରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ସୁବିଧାକାରୀ ଏଜେନ୍ସିର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଇଓଆଇ
10 ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟତାରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସଂସ୍କାର ସେଲରେ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ 07/12/2021 Download(1.1 MB)ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟତାରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସଂସ୍କାର ସେଲରେ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ
11 ଓଡ଼ିଶାର ଏଫଏଓ ଅଧୀନରେ ଜିଏଲଆଇୟୁ ସ୍ତରରେ ଅଫଲାଇନ୍ ଲିଖିତ ପଦବୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 06/12/2021 Download(7.59 MB)ଓଡ଼ିଶାର ଏଫଏଓ  ଅଧୀନରେ ଜିଏଲଆଇୟୁ ସ୍ତରରେ ଅଫଲାଇନ୍ ଲିଖିତ ପଦବୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
12 ଓୟୁଏଟି ର କୁଳପତିଙ୍କ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ (ନଂ .୨୪୦୯୪ ତାରିଖ ୦୩.୧୨.୨୦୨୧) 03/12/2021 Download(15.02 MB)ଓୟୁଏଟି ର କୁଳପତିଙ୍କ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ (ନଂ .୨୪୦୯୪ ତାରିଖ ୦୩.୧୨.୨୦୨୧)
13 ସଂଶୋଧନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ନଂ ୨୩୦୫୭ ତାରିଖ ୨୩.୧୧.୨୦୨୧) 23/11/2021 Download(259.36 KB)ସଂଶୋଧନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ନଂ ୨୩୦୫୭ ତାରିଖ ୨୩.୧୧.୨୦୨୧)
14 ଏଫଏକିଉ-ଜିଇଏଫ ଅଧୀନରେ ଓଡିଶାର ସବୁଜ କୃଷି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ 05/10/2021 Download(1.4 MB)ଏଫଏକିଉ-ଜିଇଏଫ ଅଧୀନରେ ଓଡିଶାର ସବୁଜ କୃଷି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ
15 ୨୦୨୧-୨୨ ପାଇଁ ରବି ବିହନ ଆଳୁ / ପିଆଜ ମଞ୍ଜି / ରସୁଣ ବଲ୍ବ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଇଓଆଇ ରେ ବିଜ୍ଞାପନ 23/08/2021 Download(407.62 KB)୨୦୨୧-୨୨ ପାଇଁ ରବି ବିହନ ଆଳୁ / ପିଆଜ ମଞ୍ଜି / ରସୁଣ ବଲ୍ବ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଇଓଆଇ ରେ ବିଜ୍ଞାପନ
16 କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଆଇନ) / ସହକାରୀ ଆଇନ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି / ରଦ୍ଦ 21/08/2021 Download(467.91 KB)କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଆଇନ) / ସହକାରୀ ଆଇନ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି / ରଦ୍ଦ
17 ଏଫଏକିଉ -ଜିଇଏଫ ଅଧୀନରେ ଓଡିଶାରେ ସବୁଜ କୃଷି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ 30/07/2021 Download(15.18 MB)ଏଫଏକିଉ -ଜିଇଏଫ ଅଧୀନରେ ଓଡିଶାରେ ସବୁଜ କୃଷି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ
18 ସ୍କିମ୍ ପିକେଭିୱାଇ ଅଧୀନରେ ଜ organic ବ ଚାଷର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 27/07/2021 Download(15.29 KB)ସ୍କିମ୍ ପିକେଭିୱାଇ ଅଧୀନରେ ଜ organic ବ ଚାଷର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
19 ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସିଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡିକର ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଇଓଆଇ ଉପରେ ସଂଶୋଧନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 02/06/2021 Download(1.73 MB)ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସିଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡିକର ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଇଓଆଇ ଉପରେ ସଂଶୋଧନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
20 କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ଅଧୀନରେ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଇଓଆଇ ର ସଂଶୋଧନ 26/05/2021 Download(414.9 KB)କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ଅଧୀନରେ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଇଓଆଇ ର ସଂଶୋଧନ