Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ଆମ କୃଷି ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ ମାଗଣା ପରାମର୍ଶ ସେବା।କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ....

କୃଷି ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

ଆମ କୃଷି ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ ମାଗଣା ପରାମର୍ଶ ସେବା।କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ....

  • ଆମ କୃଷି ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ ମାଗଣା ପରାମର୍ଶ ସେବା।କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଦେୟ ମୁକ୍ତ ନମ୍ବର ୧୫୫୩୩୩ରେ କଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ କୃଷିରେ ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏହି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ http://amakrushi.in/register/dafe।