Skip to main content

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା “ବଳରାମ” ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଭୂମିହୀନ ତଥା ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ..

କୃଷି ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା “ବଳରାମ” ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଭୂମିହୀନ ତଥା ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ..

  • ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା “ବଳରାମ” ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଭୂମିହୀନ ତଥା ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଋଣ ଯୋଗାଇଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ‘ଯୋଜନା’ ଭାଗ ଦେଖନ୍ତୁ।